Home


de schakel in maatschappelijke vraagstukken en processen 
  • beleidsadvisering
  • beleidsondersteuning
  • projectmanagement 

 

Introductie

Nexus Advies biedt organisaties ondersteuning in het beleidsproces: van analyse en beleidsontwikkeling tot implementatie en projectmanagement.

De kracht van Nexus Advies is het leggen van verbindingen. Daarbij ligt de nadruk op de mogelijkheden binnen de eigen organisatie en de directe omgeving en coalities met derden. Centraal staan concrete resultaten en een actieve en creatieve inzet.

Nexus Advies beschikt over ruime kennis en ervaring op de terreinen van maatschappelijke vraagstukken, met specifieke expertise op het gebied van
EU-arbeidsmigratie en integratieprocessen, en een breed, landelijk netwerk.

Nederland is in een paar decennia een immigratiesamenleving geworden, met veranderingen die onomkeerbaar zijn. We zitten nog midden in een proces waarin verschillende migrantengemeenschappen – oude en nieuwe - hun plek moeten vinden. De verschillende generaties nieuwkomers hebben vaak het gevoel niet geheel geaccepteerd te worden. Ook EU-arbeidsmigranten die zich hier voor langere tijd of permanent vestigen zoeken de aansluiting. Hoewel er flinke sprongen zijn gemaakt, vraagt het proces nog steeds extra inspanning.

Het gezicht achter Nexus Advies is Inge Camfferman met een jarenlange ervaring in bestuurs- en managementadvisering en projectmanagement op de terreinen integratie en burgerschap, EU-arbeidsmigratie, en Antilliaanse en Marokkaanse jongeren- en gezinnen. Naast eigen expertise en ervaring kan zo nodig gebruik worden gemaakt van een netwerk van professionals.